Prej librit te historis, klasa VII - Edita, Hashimi.

likes - comments - shares - 19-03-2012 17:36
Duhet me i ndru rregullat e komunikacionit ne Prishtine. Kur ta kaloni rrugen, kqyreni kerin e jo semaforin. Nuk ka rast qe semafori e ka shkel ndonje kembesor.

Comments