Hillary Clinton dhe baronesha Ashton si nxitese te tifozeve, cilat priten ti "nxis(j)in" tifozet ne Kosove dhe Serbi.

likes - comments - shares - 27-10-2012 17:24

Comments