Tu i ndreq kravatat para se me shku ne drek.

likes - comments - shares - 22-02-2013 16:42
Definitivisht, dieta ma e mire eshte me karote, kep, tranguj dhe kompira. Nuk duhet me i zi, as me i pjek, e as me i hanger te gjalla. Duhet me i punu.

Comments