Categories
Uncategorized

Vuk Jeremici vetlendohet me çekiç te GJND-s.

Serbia po e ruan koken, pasi qe ka mbet pa zemer.

Kosova, o Evropa? Ose po doni diçka nga skara?