Se pari ka qen monolog ne Vashington, mandej u bo dialog Prishtine Beograd.

likes - comments - shares - 07-06-2011 00:00

Comments