Shumica e deputeteve nuk dijin qka folin, por me besnikeri i percjellin qendrimet e partive.

likes - comments - shares - 17-12-2011 00:00
Krejt ata qe jane me qira ne Prishtine, anderrojne me u denu me burg shtepiak.

Comments