Categories
Uncategorized

Tennis Tournament – Thaqi Garron

Categories
Uncategorized

Nije Vuk nego svinja

Categories
Uncategorized

Shkolla e mesme ne Obiliq

Categories
Uncategorized

Obiliqi eshte vendi i pare ne Kosove, ku nuk perdoren mo çarapat e bardha. Vendimi u marre, sepse ne Obiliq mo nuk egziston ngjyra e bardhe.

Categories
Uncategorized

Me mire me ndrru shtetin, nuk luhet mo kunder Barcellones.

Categories
Uncategorized

Ronaldos ju plotesu deshira